Met ingang van 26 augustus 2006 zijn de Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, voorzien van een chip waarin een gezichtsopname is opgeslagen. De gezichtsopname wordt verkregen door het digitaliseren van een foto die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage L van de paspoortuitvoeringsregelingen, de Fotomatrix Model 2007.
 

Alleen als de foto aan alle in de fotomatrix gestelde eisen voldoet, wordt deze geaccepteerd bij de aanvraag van een reisdocument.

Hieronder zijn de eisen van de Fotomatrix Model 2007 opgenomen. Voor voorbeeldfoto's kunt u de Fotomatrix downloaden.

Fotomatrix model 2007

Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. Alleen als de foto aan alle onderstaande eisen voldoet wordt de foto geaccepteerd, tenzij de uitzonderingsbepalingen uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van toepassing zijn.

1. Maatvoering

Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm (bxh).

 • Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal 20 mm.
 • Lengte vanaf 11 jaar: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm. Tot en met 10 jaar: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm.

De maat kan beoordeeld worden aan de hand van bijbehorend transparant.

2. Fotokwaliteit

Acceptatiecriteria

 • In kleur
 • Goedgelijkend
 • Natuurlijke weergave
 • Scherp, voldoende contrast en gedetailleerd
 • Onbeschadigd
 • Geen kopie
 • Niet bewerkt
 • Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier
 • Minimaal 400 dpi resolutie

Toelichting: De foto is goedgelijkend en geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager. De foto toont voldoende contrast en details in het gezicht en de kleurstelling van het gezicht is natuurlijk.

Met hoogwaardig, glad fotopapier wordt papier bedoeld dat speciaal bestemd is voor het afdrukken van foto's. Het papier heeft geen reliƫf of andersoortige voelbare of zichtbare oneffenheden die de weergave van de persoon op de afdruk kan verstoren.

De eis van 400 dpi is gericht aan degene die de foto maakt. Deze stelt vast of de optische kwaliteit van het beeld dat afgedrukt wordt vergelijkbaar is met de minimale resolutie van 400 dpi.

De foto wordt in zwart/wit afgebeeld op het document en in kleur opgeslagen in de chip.

3. Achtergrond

Acceptatiecriteria

 • Lichtgrijs, lichtblauw of wit
 • Egaal
 • Eenkleurig
 • Geen kleurverloop
 • Voldoende contrast tussen hoofd en achtergrond

Toelichting: De achtergrondkleur is lichtgrijs, lichtblauw of wit. De achtergrond van de foto is egaal, eenkleurig en zonder verloop of schaduw.

Tussen de afbeelding van het hoofd en de achtergrond van de foto moet voldoende contrast zijn. Onvoldoende contrast leidt tot een vage afbeelding van de foto op het document.

4. Weergave gezicht

Acceptatiecriteria

 • Hoofd onbedekt
 • Gezicht volledig zichtbaar
 • Ogen volledig zichtbaar

Toelichting: Het gezicht is volledig zichtbaar als (de zijkanten van) het gezicht en de ogen niet bedekt zijn. Haar dat over de ogen (of delen daarvan zoals de oogleden) valt, dan wel anderszins de volledige zichtbaarheid van het gezicht verstoort, kan (geautomatiseerde) gezichtsherkenning belemmeren.

De ooraanzet (om de breedte van het hoofd vast te stellen) kan niet bepaald worden als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat wil dus niet zeggen dat de oren zelf zichtbaar moeten zijn. Er mag geen schaduwvorming in het gezicht, en met name bij de ogen zijn. Accessoires zoals haarband, oorbellen e.d. mogen niet reflecteren. Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levenbeschouwelijke of medische redenen (zie uitzonderingsbepalingen).

5. Houding

Acceptatiecriteria

 • Hoofd recht naar voren
 • Ogen op een horizontale lijn
 • Hoofd niet gekanteld
 • Schouders recht
 • Geen zichtbare ondersteuning

Toelichting: Het hoofd en de schouders staan recht naar voren afgebeeld. Als het hoofd in enige richting gekanteld is (achterover, voorover, scheef of opzij), dan kan dat problemen opleveren bij (geautomatiseerde) gezichtsherkenning.

Als ondersteuning nodig is dan mag dit niet zichtbaar zijn op de foto. Dit is te vermijden door bijvoorbeeld de hand onder de kleding te houden.

6. Uitdrukking

Acceptatiecriteria

 • Neutrale blik
 • Recht in de camera kijken
 • Mond gesloten

Toelichting: Om een succesvolle (geautomatiseerde) gezichtsherkenning tot stand te brengen is het noodzakelijk dat er recht in de camera wordt gekeken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond.

Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat er nors of stuurs gekeken hoeft te worden.

7. Bril

Acceptatiecriteria

 • Ogen volledig zichtbaar
 • Volledig doorschijnende glazen
 • Geen verstorende reflectie door de bril
 • Geen schaduw

Toelichting: Bij het dragen van een bril moeten de ogen volledig zichtbaar zijn op de foto. Dat wil zeggen dat het montuur en/of de glazen, de ogen op geen enkele wijze mogen afdekken. Reflectie in de brillenglazen of op het montuur moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Is het niet mogelijk om verstorende reflectie te voorkomen, dan moet de bril worden afgezet.

8. Belichting

Acceptatiecriteria

 • Gelijkmatig
 • Geen onder- of overbelichting
 • Geen schaduw in het gezicht of in de achtergrond
 • Geen reflectie in het gezicht
 • Geen reflectie door accessoires

Toelichting: De belichting is gelijkmatig. Dat betreft zowel het gezicht als de achtergrond. Onder- of overbelichting en reflectie moeten worden voorkomen. Op de foto mogen geen "witte vlekken" in het gezicht zichtbaar zijn die veroorzaakt worden door het gebruik van bijvoorbeeld (flits)licht. Oorzaken van reflectie kunnen zijn: glimmende huid, transpiratie, brillen, sieraden, etc.

9. Positionering

Acceptatiecriteria

 • Hoofd volledig afgebeeld
 • Hoofd gecentreerd afgebeeld

Toelichting De persoon op de foto staat in het midden van het oppervlak van de foto afgebeeld. Het hoofd moet volledig zijn afgebeeld. Alleen bij personen met een grote haardos kan het voorkomen dat de haardos niet geheel afgebeeld wordt.

Uitzonderingsbepalingen

De Paspoortuitvoeringsregelingen staan de volgende uitzonderingen toe:

 1. De aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. In dat geval gelden voor de pasfoto alle in deze fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van: categorie 4 WEERGAVE GEZICHT het element 'hoofd onbedekt'
 2. Op grond van objectief vast te stellen fysieke of medische redenen kan door de aanvrager niet worden voldaan aan alle acceptatiecriteria in deze fotomatrix. Bij gerede twijfel aan de medische redenen kan van de aanvrager worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische instelling ondertekende verklaring overlegt.
 3. De aanvrager is een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar. In dat geval gelden voor de pasfoto minimumvereisten.

 

 

 

Openingstijden Claudia Esser

Maandag 09.00 tot 18.00 uur  
Dinsdag 09.00 tot 18.00 uur
Woensdag 09.00 tot 18.00 uur
Donderdag 09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 16.30 uur
Zaterdag Fotoshoots op afspraak!!


Wij maken ook Social Media foto's!!

Dit kan zonder een afspraak te maken, de foto's worden direct naar je toe gemaild.
Prijs vanaf 10,00 euro afhankelijk van het aantal foto's.

Zoeken

Pasfoto's

Onze fotostudio heeft ook een pasfoto afdeling. Wij maken biometrische pasfoto's voor particulieren, bedrijven en verenigingen. Voor instellingen en bedrijven is pasfotografie op locatie mogelijk, wij beschikken ook over een mobiele studio.

Baby's, peuters, kleuters
De eisen voor baby's, peuters en kleuters (jonger dan zes jaar) zijn niet altijd even makkelijk te handhaven. Neutraal kijken, recht in de camera kijken, of mond gesloten houden, dat wil bij kleintjes vaak niet lukken. De foto's worden daar dan ook niet op afgekeurd. Ook de regels 'ogen op een horizontale lijn', 'hoofd gekanteld' en 'schouders recht' worden minder strak gehanteerd. Moet u uw baby overeind houden, dan mogen uw handen niet in beeld zijn.
Claudia is gespecialiseerd in het maken deze foto's.
 Onze pasfoto's voldoen aan de voor het paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of de U-pas geldende eisen.  Prijs 10,00 euro, voor U-pas houders 8,00 euro!!
 
 Voor een Pasfoto met een glimlach !!
 

Claudia Esser at Work